Tma. Je štedrý večer.Na trávniky sídliska sadá sneh. Topí sa kvôli potrubiam centrálneho kúrenia. Ticho ostáva vonku na ulici. Za oknami sa svieti. Radiátory zohrievajú obývačky. Atmosféra plastového stromu napĺňa byty. V umelých guliach na konároch bez vône sa odrážajú farebné svetlá elektrických sviečok. Medzi darmi pod stromom leží umelohmotný odliatok jasiel. Do srdca sa vlámalo prázdno. Z reproduktorov veže znie vianočná koleda v digitálnej kvalite. Prerušuje pokoj, ktorý nemôže prísť. Dávam si do úst útržky pohody čokoládovej kolekcie. Toto sú Vianoce? Toto predsa nestačí.

Pali-Kuli©2012 20.12.2012

Categories: Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *