Afrika (SK)

Milá Afrika

AFRIKA   Milá Afrika, Píšem ti list, píšem ti slová na krídla papierového lietadielka, ktoré letí do diaľky. Poletím ti naproti, chcem stretnúť teba z očí do očí. Poletím do diaľky ako na krku korálky. Dovoľ zopár dní u teba spočinúť, ty, ktorá rozprestieraš svoje krídla ponad kontinent. Tieto slová venujem tebe, milá Read more…

By Palo, ago
Africa (EN)

Dear Africa

AFRICA Dear Africa, I am writing you a letter. I am writing you words on the wings of a small paper plane that flies far away. I’m going to fly to meet you, I want to meet you face to face. I will fly into the distance like beads on Read more…

By Palo, ago